RAPOR PARASI SORGULAMA


SGK-SSK RAPOR PARASI SORGULAMA – DOĞUM PARASI – İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

SGK rapor parası, sigortalı olarak çalışan kişilerin, çeşitli sebeplerden dolayı sağlık problemi yaşamaları ve bu problemlerden dolayı bir süreliğine çalışamaz duruma gelmeleri sonucunda iş göremezlik raporu almaları ile raporlu oldukları gün sayısı kadar SGK’nın taraflarına ödemiş olduğu paraya denmektedir. Çalışanların raporlu oldukları günlere ait ücreti işveren yerine SGK ödemektedir.

SGK’dan rapor parası alınabilmesi için öncelikle aranan şartlardan birisi olan rapor tarihinden itibaren geriye dönük bakıldığında 1 yıllık periyodun en az 90 gününe dair SSK primi ödenmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır. SGK rapor parası alabilmek için en az 3 günlük istirahat raporu alınması gereklidir. 3 günün altındaki raporlarda para ödemesi yapılmamalıdır. SGK rapor parasının ödemesi, SGK tarafından, ziraat bankasının herhangi bir şubesine hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

SGK İş Göremezlik Ödeneği

Herhangi bir iş yerindeki çalışma esnasında rahatsızlanma sonucu, sağlık kurumlarının muayene ve tedavileri ile alınmış olan geçici iş göremezlik raporunda yer alan gün sayısı kadar çalışılmayan günlerin karşılığında yapılan ödemeye SGK iş göremezlik ödeneği denilmektedir. SGK İş Göremezlik Ödeneği, diğer adıyla SGK rapor parası olarak da bilinmektedir.  Sgk iş göremezlik parası ziraat bankası şubelerinden alınmaktadır. Kendi namları dışında herhangi bir firmada SGK’lı çalışan olarak çalışan kişilerin iş kazası, meslek hastalığı, beklenmedik hastalık veya analık hakları ile ilgili durumlar sebebiyle  çalışmamasından dolayı, sağlık kurumlarınca rapor alınması şartıyla SGK tarafından sigortalı çalışana her rapor günü için ödenen ödenek türüdür.

SGK iş göremezlik ödeneği iş kazası, meslek hastalıkları ve analık hakları ile ilgili durumlarda ilk rapor gününden başlarken, normal hastalık durumlarında ise üçüncü günden itibaren başlamaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarında mutlaka SGK iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılırken, normal hastalık ve analık haklarındaki rapor durumları için SGK iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılmadan önce son bir yıl içinde 90 günlük prim ödeme şartı aranır. SGK iş göremezlik ödeneği olarak İş kazası, meslek hastalığı, normal hastalık ve analık haklarında ödenecek olan tutar, yatarak tedavi olanlarda günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavi olanlarda ise üçte ikisi kadarı ödenmektedir.

Doğum Parası

Memur bayanların doğumlarında yardım parası olarak ödenen tutar 2019 itibari ile çocuk sayısına göre 300 – 600 TL dir. SSK’ya bağlı olarak çalışanlara ise doğum yardımı yoktur. Fakat SSK’lı çalışmakta olan doğum yapan annelere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Kanuni olarak doğum öncesi ve doğum sonrası alınan 8 aylık iş göremezlik raporuna istinaden ödenen paradır. Ziraat bankasının herhangi şubesinden kişilerin adlarına yatan paradır doğum parası.

Rapor Parası Ne Zaman Yatar

SGK tarafından çeşitli nedenlerden dolayı ( iş kazası, doğum, meslek hastalığı ve normal hastalanma hallerinde) iş göremezlik raporu karşılığında yapılan ödeneğe rapor parası denmektedir.

Rapor parası ödemesi belirlenen kanun ve genelgeler kapsamında rapor sahiplerine ödenmektedir. İş göremezlik raporunu alan sigortalı personel raporunu işverene ulaştırmalı, işverende aldığı raporu SGK’ya bildirmelidir.

Rapor parası ne zaman yatar diye merak edenler için  tüm bu ibraz ve bildirimlerin yapılmasının ardından SGK, rapor sahibinden bir hesap numarası ister ve 1 aylık periyot içerisinde ziraat bankası hesabına ödeme yapılır.

 Çalışılmadığına Dair Bildirim

SGK’lı olarak çalışmakta olan kişilerin almış oldukları iş göremezlik raporlarının alınmasının ardından işçi tarafından işverene raporun ibraz edilmesinin ardından işçinin çalışılmadığına dair bildiriminin iş veren tarafından yapılması gerekmektedir.

Kanunen çalışılmadığına dair bildirim işlemleri için rapor parası alan kişinin istiharatlı olduğu sırada iş yerinde çalışıp çalışmadığının, istirahatın başladığı tarihten itibaren iş veren tarafından prim ödeme halinin devam edip etmediğinin iş veren tarafından online olarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışılmadığına dair bildirim işlemi, SGK sayfası üzerinde yer alan kullanıcı girişi için gerekli bölümden kullanıcı kodu ve iş yeri şifresi girilerek giriş yapılmasının ardından bildirim işlemi kolayca yapılabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*